Uslovi korišćenja

BRAND NEW SALON INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja Brand New Salon Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje privredno društvo Brand New Salon doo Beograd - Stari grad, Rige od Fere 22, MB: 21737356, PIB: 112778643, pretežna delatnost 74.10, nepretežna delatnost 47.91 (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Brand New Salon Internet prodavnice su definisani u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021). Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Brand New Salon doo Beograd - Stari grad. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem (u daljem tekstu: “Potrošač” u Internet prodavnici). PotrošačiBrand New Salon Internet prodavnici mogu biti samo lica starija od 18 godina. Svaki Potrošač je dužan da navede tačne podatke prilikom registracije na sajtu.

Brand New Salon Internet prodavnica omogućava Potrošačima korišćenje usluga i sadržaja svoje stranice, a prava i obaveze Prodavca i Potrošača su regulisana Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge stranice www.brandnewsalon.com. Korišćenjem bilo kojeg dela stranice, smatra se da su Potrošači upoznati Uslovima korišćenja Brand New Salon Internet prodavnice, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Brand New Salon Internet prodavnica može da revidira Uslove korišćenja u bilo kom trenutku, ažuriranjem ovog dokumenta bez prethodnog obaveštavanja svojih Potrošača. Uslovi korišćenja su obavezujući za Potrošače, te savetujemo da se redovno posećuju, radi pregleda eventualnih izmena. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

REGISTRACIJA

Potrošač prihvata propozicije ovog sajta samim činom registracije. Proces registracije je izuzetno jednostavan i od Potrošača zahteva samo osnovne podatke. Prilikom registracije Potrošač popunjava formular, a svaki naredni put je dovoljno da se Potrošač samo uloguje na svoj nalog. Kao registrovani član Potrošač ima mogućnost da u svako doba podnese zahtev da se iščlanjenje, čime će i vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka, u roku od 7 do 10 dana od dana kada zahtev bude primljen.

PROCES PORUČIVANJA

Porudžbinu možete izvršiti na sledeći način:

Izaberite željeni proizvod (količinu)
Pristupite korpi za kupovinu da biste nastavili proces kupovine
Unesite podatke
Izaberite način plaćanja
Potvrdite porudžbinu

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri poručivanju, kontaktirajte nas putem e-maila sales@brandnewsalon.com ili pozivanjem broja telefona +381 63 7628157.

Prilikom porudžbine potrebno je da navedete tačnu adresu isporuke i broj telefona na ime i prezime naručioca, kako bismo bili u mogućnosti da proverimo istinitost porudžbine. U suprotnom Prodavac zadržava pravo da Potrošaču ne isporuči naručene proizvode.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti:

1. Pouzećem

Opcija plaćanja pouzećem omogućuje Potrošaču da plati vrednost porudžbine prilikom dostave poručene robe. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, kuriru prilikom same isporuke na navedenu adresu.

2. Platnim karticama VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINA, AMERICAN EXPRESS koje podržavaju plaćanje preko Interneta 

Sva plaćanja se biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti kovertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

CENE 

Sve cene su iskazane u dinarima (RSD) sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena bez prethodnog obavešavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. 

USLOVI I NAČINI ISPORUKE

Više informacija o uslovima i načinu isporuke možete pogledati OVDE.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova.

Više informacija o uslovima i načinu odustanka od ugovora možete pogledati OVDE.

REKLAMACIJE

Brand New Salon doo gaji izuzetno poštovanje prema unikatnim proizvodima i podstiče inovativno iskustvo uživanja u prirodnom vinu. S obzirom da je Roxanich vino izrazito prirodno, neophodno je da ga odgovorno čuvate daleko od sunčeve svetlosti i idealno na temperaturi do 15 stepeni Celzijusa. Ljubazno vas molimo da pažljivo izaberete i naručite vino kako biste pojednostavili transakcije i podržali naše namere u vezi sa održivom trgovinom unutar industrije.

Ukoliko smatrate da je vino pokvareno ("kork") ili na drugi način oštećeno, molimo vas da nas o tome obavestite na elektronsku adresu sales@brandnewsalon.com i broj telefona (+381) 637628157. Neophodno je da nam uz pisani opis dostavite i slike i/ili video snimak problema na koji ste naišli. Reklamirani proizvod mora biti slikan u zatečenom stanju, nikako pola konzumiran. U slučaju da smatrate da je vino pokvareno ("kork"), neophodno je da nam vratite punu bocu (minimum 4/5 cele boce) sa originalnim čepom.

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena proizvoda za isti proizvod ili zamena proizvoda za drugi proizvod).

Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

Više informacija o uslovima i načinu rešavanja reklamacija možete pogledati OVDE.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Više o Politici privatnosti pročitajte OVDE.