Politika privatnosti

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu veb-stranicu.

Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Brand New Salon d.o.o. Beograd - Stari grad su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA INTERNET PRODAVNICE BRAND NEW SALON

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika Internet prodavnice Brand New Salon (u daljem tekstu: Pravilnik) se odnosi na usluge koje se pružaju preko veb-sajta www.brandnewsalon.com u vlasništvu privrednog društva Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, Rige od Fere 22, MB: 21737356, PIB: 112778643.

Ovaj Pravilnik sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ovog Pravilnika.

Podaci o rukovaocu

Rukovalac podacima o ličnosti je:
Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, Rige od Fere 22, MB: 21737356, PIB: 112778643, e-pošta: office@brandnewsalon.rs.

Kontakt podaci Rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, Rige od Fere 22, radno vreme od ponedeljka do petka od 10:00h do 18:00 h, telefon +381637628157, e-pošta office@brandnewsalon.rs.

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Korisnikom u smislu ovog Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose.

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti :

kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga u Internet prodavnici i /ili članstvo u programima lojalnosti (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu i IP adresu);

kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda i njihovu isporuku/dostavu (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu i IP adresu);

podatke o kupovini (kupljeni proizvodi, iznos računa, učestalost kupovine)

podatke iz korespodencije korisnika sa Rukovaocem podataka.

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje korisnik unosi pri plaćanju u Brand New Salon Internet prodavnici, ne primaju se i ne obrađuju u sistemima Rukovaoca. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti partnera za online naplatu (Raiffeisen Bank i CorvusPay), a Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad samo dobija podatke o statusu transakcije.

Svrha obrade

Rukovalac podacima o ličnosti, obrađuje podatke za sledeće svrhe:

otvaranje korisničkih naloga na Internet stranici i/ili članskih profila u programima izdavanja kartica članskog kluba;

obrada porudžbenica putem online trgovine i isporuka/ dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

pružanje različitih pogodnosti članovima programima lojalnosti;

oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije i kurirskom službom;

pružanja odgovora na pitanja i prigovora korisnika;

izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja Internet prodavnice i usluga koje se nude;

rešavanje svih sporova ili prigovora koji se odnose na aktivnosti Internet prodavnice Brand New Salon

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Smatra se da korišćenje usluga Internet prodavnice Brand New Salon od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na office@brandnewsalon.rs ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad.

Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica.

Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Legitimni interesi Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad mogu biti:

1) bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva;

2) zaštita poslovanja i podrška korisnicima;

3) testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;

4) identifikovanje i zaštita korisnika i veb-sajta od nelegalnih aktivnosti;

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad ne prikuplja i ne koristi podatke o ličnosti maloletnih lica, osim uz izričitu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica .

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad prikuplja podatke o ličnosti na sledeće načine:

- direktno od korisnika kada neposredno dostavi svoje podatke

- automatski, prilikom korišćenja Internet prodavnice, u kom slučaju Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad ili angažovana treća strana u ime privrednog društva upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po veb-stranicama i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.

„Cookies“ podaci – kolačići

Brand New Salon Internet prodavnica primenjuje sistem kolačića (cookies) kako bi obezbedila najbolje korisničko iskustvo. Korišćenjem Brand New Salon Internet prodavnice korisnik pristaje na upotrebu kolačića koji su nužni, u cilju obezbeđivanja pojedinih tehničkih karakteristika i pružanja pozitivnog korisničkog iskustva. Za korišćenje kolačića, koji nisu nužni za funkcionisanje Internet prodavnice, ali poboljšavaju uslugu, Brand New Salon doo traži saglasnost korisnika. Ako korisnik ne da svoju saglasnost za korišćenje određenih kolačića - i dalje može pregledati stranicu, ali neke mogućnosti neće biti dostupne. Korišćenjem Brand New Salon Internet prodavnice korisnik pristaje na korišćenje kolačića u skladu sa ovom politikom kolačića.

Kolačići, koje koristi Brand New Salon veb-sajt, ne mogu da se koriste u cilju pokretanja programa ili isporučivanja virusa na računaru korisnika. Kolačići se upotrebljavaju kako bi se personalizovali sadržaj i oglasi, omogućile funkcije društvenih medija i analizirao saobraćaja.

Kolačići su tekstualne datoteke, koji sadrže male količine informacija koje se učitavaju na uređaj pri poseti određenog veb-sajta. Kolačići se potom šalju nazad do izvornih Internet domena prilikom kasnijih poseta tom domenu. Ovo omogućava veb-sajtu da prikaže informacije prilagođene ličnim potrebama korisnika, jer pomoću kolačića veb-sajt pamti radnje i podešavanja tokom određenog razdoblja. Svaki put kada korisnik otvori neku Internet stranicu, veb-server može pročitati vrednosti koje je ranije spremio u kolačićima.

Informacije sadržane u kolačićima služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se Internet prodavnica Brand New Salon koristi bez teškoća. Kolačići obično čuvaju podešavanja korisnika, postavke za veb-stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik opet otvori istu Internet stranicu, Internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prepozna korisnika i prikaže informacije prilagođene njegovim potrebama. Kolačići koje koristi Internet prodavnica Brand New Salon ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, a korisnik ih može izbeći ako promeni način na koji je podešen njegov pretraživač. Kolačiće koji su uskladišteni u računaru korisnik može u svakom trenutku ukloniti tako što će izbrisati privremene Internet fajlove.

Većina veb-sajtova sadrži elemente iz višestrukih internet domena, tako da kada posetite veb-sajt internet pretraživač može da primi kolačiće iz više izvora. Kolačići su korisni zato što omogućavaju veb-sajtovima da prepoznaju uređaj određenog korisnika. Kolačići omogućavaju korisnicima da efikasno obavljaju navigaciju između stranica, zapamte prioritete i generalno unaprede korisničko iskustvo. Oni takođe mogu da se koriste u cilju prilagođavanja reklamiranja interesovanjima određenog korisnika, kroz praćenje pretraživanja i drugih veb-sajtova.

Kolačići mogu čuvati širok dijapazon informacija uključujući podatke (kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, IP adresa). Ipak, ovi podaci biće korišćeni putem kolačića samo ukoliko postoji saglasnost korisnika – veb-sajtovi ne mogu dobiti pristup informacijama, niti mogu pristupiti drugim datotekama na uređajima korisnika, ukoliko za to nije data prethodna saglasnost. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, korisnik može da promeni podešavanja internet pretraživača, u cilju iodobravanja ili odbijanja zahteva za čuvanje kolačića, automatskog brisanja sačuvanih kolačića kada se internet pretraživač ugasi, i sl. Takođe, prethodno pomenutu saglasnost za korišćenje kolačića korisnik u svakom trenutku može povući.

PRIVREMENI KOLAČIĆI (SESSION COOKIES) – kolačići koji ističu i koji se automatski brišu kada korisnik zatvori internet pretraživač. Brand New Salon Internet prodavnica koristi privremene kolačiće, kako bi se korisnicima omogućio pristup sadržaju i komentarisanju. (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na veb-stranicu).

TRAJNI KOLAČIĆI (PERSISTENT COOKIES) – kolačići koji ostaju u pretraživaču dok ne isteknu ili dok ih korisnik ručno ne izbriše. Brand New Salon Internet prodavnica koristi trajne kolačiće, u cilju boljeg razumevanja navika korisnika i u cilju poboljšanja Internet prodavnice prema navikama određenog korisnika. Prethodno pomenuta informacija je anonimna - individualni podaci korisnika nisu vidljivi. Maksimalno trajanje ovih kolačića je godinu dana.

NEOPHODNI KOLAČIĆI – Bez ovih kolačića, veb-sajt ne može da radi ispravno. Iz tog razloga, za ove kolačiće se ne traži pristanak korisnika. Ovi kolačići su bitni za osnovne radnje veb-sajta, tako što podržavaju bitne funkcije kao što su korpa za kupovinu i tehničke operacije veb-sajta, kako bi se omogućilo njegovo očekivano funkcionisanje.

ANALITIČKI KOLAČIĆI – Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad ih koristi za veb analitiku, tj. analizu upotrebe stranica i merenje posećenosti kako bi se poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI – koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi. Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad koristi marketinške kolačiće kako bi relevantnije i adekvatnije mogao da posetiocima i korisnicima plasira reklamni materijal u toku trajanja marketinških kampanja.

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad može ažurirati politiku kolačića u bilo kom trenutku.

Obrada podataka o ličnosti

Lica koja obrađuju podatke o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, kao i svi organi Republike Srbije koji na osnovu zakonskih odredbi i odluke nadležnog suda ostvaruju pravo obrade podataka.

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje.

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije Usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google).

Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na veb-sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a.

Korišćenjem Usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. 

Zarad obavljanja poslova dostave, Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad može angažovati i kurirske službe koje u ime Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad obrađuju podatke o ličnosti korisnika neophodne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza.

Prenos podataka trećim licima

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad se obavezuje da podatke koje prikuplja na veb-sajtu neće prenositi i otkrivati bez pristanka korisnika, osim u slučajevima propisanim zakonom i u slučajevima kada je to potrebno radi izvršenja zakonskih obaveza ili javnog interesa .

Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica.

Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad smatraju se saradnici ili dobavljači neophodni za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih veb-stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja veb-stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl, saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na pitanja korisnika i sl.)

Povreda bezbednosti podataka o ličnosti

Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka vodeći računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti.

Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost nastanka povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti, Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom bezbednosti podataka o ličnosti. 

Prava korisnika

Korisnik ima sledeća prava:

1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;

2. Pravo da od Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;

3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;

4. Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;

5. Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;

6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;

7. Pravo da u svakom trenutku podnese Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad, kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;

8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti. 

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad u građanskim i drugim stvarima.

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 01.05.2022. godine.

Kontakt 

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu office@brandnewsalon.com. Brand New Salon d.o.o. Beograd – Stari grad zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.