Vinarija Roxanich

Nijedan vinar poslednjih godina nije oblikovao prirodnu vinsku scenu kao Mladen Rožanić. Oslanjajući se maksimalno na znanje, stvara vina uz minimalne intervencije.

Mladen Rožanić svojim vinima daje onoliko vremena koliko im je potrebno da sama pronađu unutrašnju ravnotežu. „Strpljenje je fantastična tehnika u podrumu“, kaže on. „Zato što vinima treba vremena da pronađu jedno drugo."

Neumorno radi na zaokruženju svoje vizije istinski prirodnog vina, kreiranog s ljubavlju i minimalnom intervencijom, koristeći davno zaboravljene i zanemarene, drevne veštine vinifikacije, koje primenjuje već više od 20 godina.

Visokotehnološki podrum Roxanich nalazi se unutar brda, direktno ispod hotela. Svaki od njegova četiri nivoa posvećen je određenom procesu proizvodnje vina – vinifikaciji, maceraciji, odležavanju i arhiviranju. Veliko finale predstavlja soba za degustaciju, gde možete da uronite u ceo univerzum vinskog iskustva Roxanich.

Rožanićevo vinogradarstvo se zasniva na biodinamičkoj filozofiji Rudolfa Štajnera. Grožđe se bere na temelju organoleptičke procene, a ne laboratorijskih parametara. U skladu sa kalendarom Marije Tun, posebna pažnja se posvećuje mesečevim menama i danima koji su najbolji za sadnju, orezivanje i berbu.

Roxanich proizvodi prirodna vina od autohtonih i međunarodnih sorti grožđa u skladu sa najvišim ekološkim standardima, uzgajajući i kultivišući grožđe koristeći tradicionalne metode kontrole prinosa uz minimalne intervencije. U vinogradu su dozvoljeni samo prirodni elementi, poput bakra i sumpora, u minimalnim količinama, a u podrumu se sumpor koristi samo simbolično po potrebi.

U Vinariji Roxanich vina odležavaju u velikim drvenim bačvama i buradima. Na taj način se minimalizuje površina dodira grožđa sa drvetom i znatno smanjuje priliv tanina iz drveta u vino. Bačve se upotrebljavaju ponovno sve dok je drvo zdravo. U takvim „neutralnim“ bačvama se dodatno smanjuje emisija tanina koji mogu da se hidrolizuju. Drvo postaje membrana za mikrooksigenaciju, uvodeći kiseonik u vino na prirodan i kontrolisan način. Sintetičke hemikalije nisu prisutne u Roxanich podrumu. Sulfiti su svedeni na minimalne, neophodne količine, a bačve se tretiraju isključivo prirodnim pčelinjim voskom.

Grožđe se vinifikuje u specijalno oblikovanim bačvama, drvenim spremnicima od 55 do 75 hl, gde se odvija fermentacija i maceracija. Nakon presovanja i prvog pretakanja, vino se presipa u te iste spremnike, kao i bačve od 36 hl, u kojima se čuva godinama. Vino karakteriše duga maceracija, koja varira od berbe do berbe - 4 do 8 nedelja za crvena vina, a za bela vina od jednog dana do šest meseci.